TUAREDZY

Jedno z najbardziej tajemniczych plemion. Ci pasterze i hodowcy wielbłądów, jako jedyni są w stanie przeżyć na niegościnnych piaskach Sahary. Nazywają się wolnymi ludźmi i prowadzą koczowniczy tryb życia. Wyznają Islam, ale żyją w matrylinearnym społeczeństwie, w którym kobieta zajmuje dość wysoką pozycję. Tradycyjnie u Tuaregów, to mężczyźni zasłaniają twarze. Nazywani są ‘błękitnymi jeżdźcami pustyni”, miano to zawdzięczają swej legendarnej waleczności i niebieskim szatom, które barwią skórę. Tuaredzy traktowani są jako banici ze względu na niechęć do asymilacji i osiadłego stylu życia. Od lat walczą o zachowanie tradycji. Posługują się własnym językiem Tamaszek i jako nieliczni w Afryce mają własny alfabet. Tuaredzy zasłyneli niepochlebnie jako handlarze niewolników. Sami przez wieki utrzymywali “służbę”, podporządkowywując sobie plemię Bela. Dziś w wyniku upaństwowienia Afryki, wykluczenia społecznego i pogłębiającej się suszy na terenach Sahelu popadli w nędzę. Utrzymują się głównie z hodowli zwierząt oraz prowadzenia karawan, przywożących sól z głębi Sahary. Tuaredzy słyną z miłości do muzyki i sztuki. Ich “stolica” Timbuktu znana była już w średniowieczu jako ośrodek kulturalny i naukowy (znajdowały się tu szkoły wyższe i biblioteki). Dziś niemal całe terytorium Tuaregów zajęte zostało przez ISIS, które ogłosiła na jego obszarze samozwańcze państwo Azawad. .

*na zdjęciach pokazano Tuaregów z Północnego Mali, okolic Timbuktu.

©HankaKu

%d bloggers like this: