DOGONI

Dogoni zamieszkują tereny południowego Mali na Płaskowyżu Bandiagara zwanego także Krainą Dogonów. Żyją głównie z rolnictwa i rzemiosła, są wprawnymi kowalami, rzeźbiarzami i tkaczami. System społeczny i religijny Dogonów opiera się na niezwykle skomplikowanej mitologi i kulcie przodków. Wg. wierzeń pochodzą oni od Nommo – Boga Wody, Boskiego Nauczyciela.  Mitologia tłumaczy powstanie niemal każdej rzeczy i jej miejsce na świecie. Świętą liczbą jest 8 i w skomplikowanych obliczeniach matematycznych Dogoni dowodzą boskiego pochodzenia rzeczy, właśnie poprzez odnajdywanie w nich tej liczby. Oprócz znajomości matematyki, słyną z bardzo dobrej znajomości kosmosu i gwiazd. Niektóre z teorii zawartych w ich wierzeniach, jak np. potrójność Oriona, świętej gwiazdy naukowcy dowiedzieli się dopiero w ostatnich latach. Znajomość ruchu gwiazd i planet wyznacza kalendarz świąt. Co około 50 lat, Mały Syriusz (gwiazda odkryta niedawno) obiega Dużego Syriuszai wtedy właśnie odbywa się najważniejsze ze świąt Dogońskich. Skąd  taka szeroka wiedza astronomiczna w prostego, rolniczego ludu? To jedna z tajemnic.

Dogoni zamieszkują ufortyfikowane wioski w których każdy budynek i urządzenie powstało na podstawie „boskiego” algorytmu. W wioskach znaleźć można niezliczone wręcz obiekty kultu objętego tabu, których naruszenie lub chociaż dotknięcie wiąże się z dotkliwymi karami, a czasem nawet z wykluczeniem ze społeczności. Pieczę nad wioską sprawuje Rada Starszych a o sprawy duchowe dba Szaman – Kapłan, prowadzący pustelniczy tryb życia.

©HankaKu

%d bloggers like this: